PARTICULIEREN - BEDRIJVEN - ADVOCATUUR​

Nederlands Recherche Bureau NRB

Welkom

Het Nederlands Recherche Bureau NRB heet u van harte welkom. Wij staan voor kundige dienstverlening en streven naar volledige tevredenheid van onze klanten. Met meer dan 30 jaar ervaring is het Nederlands Recherche Bureau NRB één van de meest gewaardeerde recherchebureaus die onderzoeken verricht zowel op nationaal als internationaal niveau.

Wij zijn hierdoor in staat opdrachten binnen een kort tijdsbestek af te ronden. Vervolgens worden onze onderzoeksresultaten vastgelegd in een rapportage.

Heeft u na het bekijken van onze site vragen? Neem dan gerust contact met ons op en stel uw vragen aan een van onze ervaren privé-detectives of bedrijfsrechercheurs. Tevens kunt u een afspraak maken om uw vraag persoonlijk voor te leggen aan een van onze privé-detectives. Een intakegesprek is kosteloos.

Wat doen wij?
Het Nederlands Recherche Bureau NRB beschikt over een brede kennis van zowel de praktische als de theoretische kant van feitenverzameling bij alimentatie onderzoek, bedrijfsdiefstal, ziekteverzuim onderzoek, overspel, oplichting en screenen personeel, mede door onze nauwe samenwerking met advocatuur. Veel van onze klanten hebben hiervan het voordeel ervaren. Omdat een rechtszaak met onze waarheidsvinding, weergegeven in een heldere rapportage, sneller tot een goed einde kwam. Regelmatig ondersteunen wij advocaten met het aandragen van feitenmateriaal om op deze wijze het verhaal van de klant kracht bij te zetten. Maar ook zaken als: afluisterapparatuur opsporen, personen opsporen, fraude en preventie behoren tot onze mogelijkheden. Met elk onderzoek wordt er rekening gehouden met de privacy gedragscode en wordt er gewerkt binnen de wettelijke kaders.
nrb-img

Onze geschiedenis

Het Nederlands Recherche Bureau NRB is een dynamisch particulier recherchebureau, erkend door het Ministerie van Justitie, ingeschreven onder POB nummer 370.
about

Het Nederlands Recherche Bureau NRB is opgericht in 1994 en is één van de oudste en meest gewaardeerde recherchebureaus op nationaal en internationaal niveau dat rechercheonderzoeken in opdracht van overheden, bedrijven, instellingen en particulieren uitvoert. Het Nederlands Recherche Bureau NRB heeft een wereldwijd netwerk van relaties en bronnen waardoor de rechercheurs u snel en vakkundig van dienst kunnen zijn.
Wij staan voor transparantie, kwaliteit en streven naar een 100% tevredenheid van onze opdrachtgevers.
Al onze onderzoeken voeren we op een professionele wijze uit, gebruikmakend van de modernste technieken.
Wij zijn hierdoor in staat opdrachten binnen een kort tijdsbestek af te ronden. Vervolgens worden onze onderzoeksresultaten vastgelegd in een rapportage.

Diensten | Onderzoeken

Als het even anders moet

nrb-img

Opleiding Particulier Onderzoeker

Een particulier onderzoeker ofwel privé-detective voert onderzoeken uit zoals: verduistering, diefstal, huwelijksproblemen………..Het zijn slechts een paar voorbeelden van situaties waarvoor je als detective of particulier onderzoeker kan worden ingeschakeld. Je opdrachtgevers zijn zowel bedrijven als particulieren en je werkveld is zeer breed. Met de opleiding particulier onderzoeker leer je de fijne kneepjes van dit spannende beroep. Je doet basiskennis op van rechercheren, observeren en interviewen en leert daarnaast hoe je een rapportage schrijft. In de opleiding komt ook wet- en regelgeving uitgebreid aan bod. Een particulier onderzoeker moet tenslotte precies weten wat zijn rechten, plichten, beperkingen en verantwoordelijkheden zijn.
De opleiding wordt afgesloten met het officiële SVPB-examen. Hiermee haal je een diploma dat goed staat aangeschreven in de beveiligingswereld! Dit diploma van de stichting vak examens voor de particuliere beveiligingsorganisaties (SVPB) is een wettelijke eis om werkzaamheden te mogen verrichten als particulier onderzoeker.
Tijdens deze opleiding krijgen de cursisten dan ook al enkele praktijkoefeningen waarmee hen vaardigheden worden aangereikt om na de opleiding het beroep zelfstandig te kunnen uitvoeren. Daarnaast staan wij de cursisten tijdens en na het afronden van de opleiding met raad en daad terzijde met advies en hulp voor o.a. het starten van een eigen bedrijf of vergunningsaanvraag.

Bijzonderheden opleiding:

Inhoud van de cursus particulier onderzoeker

De opleiding particulier onderzoeker bestaat uit drie onderdelen:
Aan de orde komt o.a. :

Examen

Het examen wordt afgenomen door en bij de SVPB en bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Het theorieexamen bestaat uit de onderdelen Basiskennis particulier onderzoek en Wettelijke kaders. Het praktijkexamen bestaat uit het onderdeel onderzoek en rapportage.

Examenkosten SVBP (niet in opleiding inbegrepen)

Het examengeld voor het theorie en praktijkgedeelte bedraagt € 260,-.

Contact ons

Contact formulier

Vul uw gegevens in

Nederlands Recherche Bureau

NRB Maastricht

+31 624 979 718

info@nrb-recherche.nl

Blog:

Hoe herken je een goed recherchebureau???
Sinds een aantal jaren is het aantal particuliere recherchebureaus in Nederland fors gestegen. Waar een privé detective of bedrijfsrecherchebureau vroeger eigenlijk een beetje het imago van een film had en niet als gebruikelijk werd gezien, is het tegenwoordig een hele normale zaak om een recherchebureau in te schakelen . Deze optie is met name erg prettig indien de officiële en reguliere wegen tekort schieten. U bent er ongetwijfeld van op de hoogte, dat niet elke zaak door de politie kan worden opgepakt. Heeft u echter te kampen met een situatie waarin u bewijslast nodig heeft, dan kan een particulier bureau uitkomst bieden.
Het is echter heel belangrijk om goed op te letten met wie u in zee gaat. Om onderzoek te kunnen doen dat wettelijk is, dient een recherchebureau aan regels en eisen te voldoen.
Hoe herkent u een correct recherchebureau? Allereerst is het raadzaam na te gaan, of het bureau over de nodige geldige documenten beschikt om de diensten daadwerkelijk aan te kunnen bieden. Deze bestaan onder meer uit de volgende bescheiden:
Naast genoemde documentatie dient het bureau ook de privacy gedragscode en relevante regels en wetgeving strikt na te leven. Dit houdt in dat onderzoeken volgens een bepaalde structuur moeten verlopen die concreet in de wet is vastgelegd, zodat de rechten van de betrokken partijen te allen tijde in acht worden genomen. Een onderzoek kan een behoorlijke inbreuk plegen op het leven van de onderzochte persoon of instelling.
Let ook op de inhoudelijke kennis en ervaring van de rechercheurs
Naast alle formele vereisten, speelt de achtergrond van de rechercheurs en onderzoekers ook een grote rol. Iemand kan weliswaar op papier alles rond hebben, zonder gedegen vakinhoudelijke kennis en ervaring zal een onderzoek weinig vlot verlopen. Een kapper zonder opleiding en ervaring zal uw haar immers ook niet kunnen knippen, dus met zulke gevoelige kwesties is het raadzaam hierover informatie in te winnen.
Neem dus altijd de tijd voor een intake, waarbij u de rechercheur vragen kunt stellen aangaande zijn of haar achtergrond. Een beetje ervaren rechercheur deelt dit absoluut graag met u, een onervaren persoon zal hiervoor terugdeinzen. Deze ervaring is van immens belang indien u wilt dat uw onderzoek goed wordt uitgevoerd, met juiste en correcte resultaten.
Indien u besluit met het Nederlands Recherche Bureau NRB in zee te gaan, dan garanderen wij u dat wij u van alle bovengenoemde informatie kunnen én willen voorzien. Het Nederlands Recherche Bureau NRB bestaat al meer dan 25 jaar en is een van de oudste van het Nederland. Wij zijn trots op ons multidisciplinaire team, dat in staat is elke opdracht vakkundig en grondig uit te voeren. Informeer dus gerust eens naar de mogelijkheden.
Blog: Het stranden van je huwelijk.
Het stranden van je huwelijk na de vakantie
Je hebt voornemens om op vakantie te gaan genieten. Daarnaast ben je, door al die drukte, niet veel aan elkaar toegekomen en wil je juist daar in de vakantie verandering in aanbrengen. Ook zijn er misschien dingen blijven liggen die uitgesproken moeten worden tussen jullie.
Of twijfel je voor de vakantie al aan jullie relatie en vraag je je zelfs af of die nog wel te redden is?
Is het gedrag van je partner anders tijdens de vakantie, bijv. veel met zijn telefoon bezig zijn, weglopen om te bellen enz..
Je hebt al langer het vermoeden dat er iemand anders in het spel is?
Vaak zijn de vermoedens juist.
De vakantie wordt dan ook vaak gezien als het (laatste) redmiddel om een relatie nieuw leven in te blazen. Dit kan ook een desillusie zijn: door de enorme verwachtingen is de kans dat het dan anders loopt dan juist extra groot. Je partner heeft misschien heel andere ideeën en wil alleen maar lekker ontspannen en niet nu lastige zaken bespreken.
Het kan zijn dat de vraag ‘scheiden of blijven?’ door je hoofd blijft spoken. Misschien erger je je wel (extra) aan de ander; door de ontstane rust op vakantie en de verwachtingen die je hebt, kunnen juist zaken nog meer opvallen. Of is de vakantie juist dé negatieve bevestiging van hoe je al langer naar jullie relatie keek. Stel jezelf in dat geval de vraag: Wat was anders toen jullie nog wel gelukkig samen waren?
Wellicht denk je dat het allemaal beter wordt na de scheiding of is je partner toch verliefd op een ander.
Heb je dit vermoeden, dan kan een onderzoek door het Nederlands Recherche Bureau NRB voor jou de oplossing zijn. Gezien dergelijke onderzoeken o.a. één van onze dagelijkse werkzaamheden zijn, kunnen wij u hierin helpen.
Ook erna kunnen wij u van dienst zijn met samenwoning i.v.m. alimentatie.
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op
Blog: “onterecht”Ziekteverzuim
Ziekteverzuimcontrole
Stel, één van uw medewerkers meldt zich “onterecht” ziek. Althans, u heeft aanwijzingen dat hiervan sprake kan zijn. Het lijkt er op dat zij zich in de buitendienst met andere dingen dan werk bezighoudt. Dat lijkt op verzuimfraude. Maar wat doet u dan?
Observatie en preventie
Ga eerst na wat u zelf kunt doen om meer zekerheid te krijgen. Houden de signalen aan? Worden de vermoedens sterker? Dan nemen we die onzekerheid graag bij u weg met een ziekteverzuimcontrole of buitendienstcontrole, bijvoorbeeld als de medewerker wel heel vaak ziek is. Met een buitendienstcontrole komt u erachter wat de werknemer daadwerkelijk uitvoert. Is dat in strijd met de afspraken, dan kunnen wij in overleg met u de medewerker aanspreken. Met het verzamelde bewijs staat u sterk.

Een tweede voordeel van de buitendienstcontrole is het signaal dat u afgeeft aan andere medewerkers. Hun houding verandert hierdoor vaak al op korte termijn. Een ziekteverzuimcontrole of buitendienstcontrole heeft dus ook een sterke preventieve werking.
Hoe werkt een ziektecontrole?
In sommige gevallen voeren wij eerst een informatief onderzoek uit, gevolgd door een observatie. Onze rechercheurs bekijken of de zieke werknemer activiteiten uitvoert die niet conform de afspraken zijn. Soms is een ‘zieke’ medewerker tijdens zijn ziekteperiode aan het werk voor een andere werkgever.

Rechercheurs maken onopvallend foto’s en video’s en noteren hun bevindingen. U ontvangt een rapport met de onderzoekresultaten én het beeldmateriaal. Aanvullend geven we u advies over hoe u verdere stappen kunt nemen.
Hoe ziet een buitendienstcontrole eruit?
Medewerkers verzuimen niet alleen als ze ziek zijn. Want wat doen uw chauffeurs of vertegenwoordigers tijdens hun werk buiten de deur? Als u vermoedt dat een medewerker dan met heel andere dingen bezig is, kan het verstandig om dat uit te zoeken. Waarom staat het bedrijfsvoertuig elke keer zo lang stil op een bepaalde plaats? Onze ervaren rechercheurs observeren de betrokken medewerker en brengen discreet in beeld wat hij doet. U ontvangt daarvan een rapport. En een advies over de vervolgstappen.
Meer weten?
Heeft u behoefte aan vrijblijvend advies om verzuimfraude binnen uw bedrijf terug dringen?
Neem gerust contact met of op.
www.nrb-recherche.nl
info@nrb-recherche.nl
Tel: 0624979718
Blog 3
Wat zijn de financiële gevolgen van vreemdgaan?
Dat vreemdgaan kan leiden tot een relatiebreuk met alle financiële gevolgen van dien spreekt voor zich. De vraag is of vreemdgaan verdergaande financiële consequenties heeft dan een relatiebreuk die niet door vreemdgaan is veroorzaakt. U verliest in ieder geval niet uw recht op partneralimentatie als u vreemd bent gegaan, noch moet u meer partneralimentatie betalen als gevolg van vreemdgaan. Vreemdgaan beïnvloedt evenmin de verdeling of verrekening van het vermogen. Desondanks kan het verzwijgen van een relatie u in heel bijzondere omstandigheden duur komen te staan als u uit elkaar gaat.
Hoge Raad 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:416
Dwaling is een wettelijke grondslag om een overeenkomst ongedaan te maken. Bij of na een echtscheiding wordt regelmatig een beroep op dwaling of een aanverwante grondslag gedaan, maar dergelijke pogingen lopen in de meeste gevallen op niets uit.
Samenlevingscontract
Dat was anders in een zaak waar ons hoogste rechtscollege vorig jaar over had te oordelen. De casus is als volgt: de man en de vrouw wonen sinds 1986 ongehuwd samen. Beiden hebben voor een korte periode een relatie met een ander gehad. In augustus 2004 hebben zij na een evaluatie van hun relatie besloten samen verder te gaan. In dat kader hebben zij een samenlevingsovereenkomst opgesteld, met als doel de vermogenspositie van de vrouw te verbeteren.
Eind augustus 2007 beëindigt de man de relatie. Hij vindt dat het samenlevingscontract vernietigd moet worden, want achteraf is hem gebleken dat de vrouw heeft verzwegen dat zij vlak voor de sluiting van het samenlevingscontract nogmaals een relatie met een ander heeft gehad. Hij stelt dat als hij dat had geweten hij het samenlevingscontract nooit zou hebben gesloten.
Overspel
De Hoge Raad formuleert als hoofdregel dat partners in een affectieve relatie vrij zijn om te bepalen in hoeverre hoogstpersoonlijke informatie wordt gedeeld. Echter, gelet op de eerdere evaluatie na het overspel had de vrouw de man voor de ondertekening van het contract moeten inlichten, aldus de Hoge Raad. Ze had behoren te weten dat dit essentiële informatie voor de man was. De Hoge Raad acht het beroep van de man op dwaling daarom gegrond met als gevolg dat de samenlevingsovereenkomst ongedaan is gemaakt.
Hof Amsterdam 3 november 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4507
Het hof Amsterdam deed recentelijk een vergelijkbare uitspraak. Een Nederlandse man en een Poolse vrouw onderhielden een affectieve relatie. Ze woonden niet samen. De vrouw woonde nog in Polen bij haar bejaarde moeder. De man wilde een woning in Polen kopen, zodat de vrouw op zichzelf kon gaan wonen.
Aangezien het in Polen voor buitenlanders lastig is onroerend goed te verkrijgen, werd afgesproken dat de woning op naam van de vrouw zou komen te staan en de man haar renteloos € 100.000,– zou lenen voor de financiering. Zo geschiedde. De man ontdekt later dat de vrouw vreemdgaat en dat al deed voordat de overeenkomst van geldlening werd gesloten. Hij wil daarom van die overeenkomst af.
Het hof oordeelt dat de vrouw haar relatie met een ander voorafgaand aan het tekenen van de geldleningsovereenkomst had moeten meedelen. Ze wist of had behoren te weten dat de man haar geen geld zou hebben geleend als hij van haar andere relatie had geweten. Het onder de specifieke omstandigheden van deze zaak verzwijgen van een andere relatie kwalificeert het hof als dwaling. De geldleningsovereenkomst wordt dus vernietigd met alle gevolgen van dien.
Conclusie
De hoofdregel blijft dat partners in principe vrij zijn om te bepalen in hoeverre zij hoogstpersoonlijke informatie, waaronder informatie over het gevoels- en liefdesleven, delen met de ander. In heel bijzondere gevallen kan het zo zijn dat van een partner toch verwacht wordt de ander te informeren over een andere relatie voorafgaand aan het maken van een overeenkomst. Wees u daarvan bewust.

Wij kunnen u helpen!

Klachtenregeling

Nederlands Recherche Bureau NRB

 

Artikel 1. Definities en reikwijdte:

Deze regeling verstaat onder:

 1. De organisatie: Nederlands Recherche Bureau NRB;
 2. De klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie;
 3. Een gedraging: het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers;
 4. De beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend;
 5. Een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde;
 6. De klachtencommissie: de commissie welke bevoegd is de klaagschriften in tweede aanleg in behandeling te nemen;
 7. Een beroepschrift: een schriftelijke klacht tegen de beslissing van een directeur, het uitblijven van een beslissing van een directeur of een gedraging van een directeur.

Artikel 2. Toepassingsgebied:

Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van het Nederlands Recherche Bureau NRB en of haar medewerkers.

Artikel 3. Bijstand van de klager:

 1. De klager en het Nederlands Recherche Bureau NRB kunnen zich door een gemachtigde laten bijstaan of laten vertegenwoordigen;
 2. Het Nederlands Recherche Bureau NRB kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging verlangen;
 3. Het Nederlands Recherche Bureau NRB kan bijstand of vertegenwoordiging door een gemachtigde, tegen wie ernstige bezwaren bestaan, weigeren;
 4. Het derde lid is niet van toepassing op advocatuur en of procureurs.

Artikel 4. Geen verplichting tot klachtenbehandeling:

Het Nederlands Recherche Bureau NRB is niet verplicht de klacht in behandeling te nemen indien zij betrekking heeft op een gedraging:

 1. Waarover door de klager reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze regeling is afgedaan;
 2. Het Nederlands Recherche Bureau NRB is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is;
 3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt het Nederlands Recherche Bureau NRB de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis.

Artikel 5. Gelegenheid tot horen:

 1. Het Nederlands Recherche Bureau NRB stelt de klager in de gelegenheid te worden gehoord;
 2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel de klager heeft aangegeven hiervan geen gebruik te willen maken;
 3. Van het horen wordt een schriftelijk verslag gemaakt.

Artikel 6. Wijze van indienen:

 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie die de gedraging verricht heeft.
 2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
 • Naam en adres van de klager;
 • Datum, klaagschriften die niet gedagtekend zijn worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst;
 • Omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • Gronden waarop de klager bezwaar maakt;
 • Indien het klaagschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.
 1. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de directeur van de organisatie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
 2. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 7. Indieningstermijn:

De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum   waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.

Artikel 8. Kosteloze behandeling:

Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.

Artikel 9. Ontvangstbevestiging:

De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bericht van ontvangst.

Artikel 10. Ministerie van Justitie en Veiligheid:

De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Artikel 11. Mondelinge behandelingsprocedure:

 1. De directeur van de organisatie onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud.
 2. De directeur hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.

Artikel 12. Schriftelijke behandelingsprocedure:

 1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden volgt een schriftelijke behandeling van de klacht.
 2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3 wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen.

Artikel 13. Beslissing:

De directeur beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht.

Artikel 14. Schriftelijke mededeling:

De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.

Artikel 15. Beroepschrift:

Binnen zes weken na ontvangst van de beslissing van de directeur kan een beroepschrift ingediend worden bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Artikel 16. Wijze van indienen:

 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een beroepschrift indienen bij de klachtencommissie;
 2. Een beroepschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
 • Naam en adres van de klager;
 • Datum;
 • Omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • Gronden waarop de klager bezwaar maakt.
 1. Indien het beroepschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de klachtencommissie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
 2. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 17. Ontvangstbevestiging:

De klachtencommissie zendt binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift een bericht van ontvangst.

Artikel 18. Wijze van behandelen:

 1. Indien een beroepschrift geen betrekking heeft op een van de onderwerpen genoemd in artikel 1, zevende lid dan verklaart de klachtencommissie uw beroepschrift niet ontvankelijk.
 2. Indien het beroepschrift ontvankelijk is worden de klager en de beklaagde uitgenodigd voor een hoorzitting.
 3. De klachtencommissie kan tevens inlichtingen inwinnen bij derden.

Artikel 19. Beslissing:

 1. De klachtencommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing;
 2. De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de klager en de beklaagde;
 3. Een kopie van het beroepschrift en de beslissing wordt verzonden aan de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Deze klachtenregeling is door Nederlands Recherche Bureau NRB op 01 mei 2010 opgesteld en per direct van kracht.

vreemd bent gegaan, noch moet u meer partneralimentatie betalen als gevolg van vreemdgaan. Vreemdgaan beïnvloedt evenmin de verdeling of verrekening van het vermogen. Desondanks kan het verzwijgen van een relatie u in heel bijzondere omstandigheden duur komen te staan als u uit elkaar gaat.

Klachtenregeling Nederlands Recherche Bureau NRB

POB-nummer 370, KvK-nummer 54943078

www.nrb-recherche.nl
Info@nrb-recherche.nl
Tel: 0624979718
Copyright © 2021 | Nederlands Recherche Bureau NRB